Home » Đặt mục tiêu tiếng Anh là gì
Today: 2024-04-25 18:22:51

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Đặt mục tiêu tiếng Anh là gì

(Ngày đăng: 12/08/2020)
           
Đặt mục tiêu tiếng Anh là set goals, phiên âm set ɡəʊls, là đặt ra những ý định mà mình mong muốn đạt được trong tương lai để phấn đấu và nỗ lực đạt được kết quả đó.

Đặt mục tiêu tiếng Anh là set goals, phiên âm /set ɡəʊls/, là đặt ra một ý tưởng và kết quả mong muốn đạt được của một người hay một nhóm người.

Mục tiêu và mục đích là hai từ khác biệt nhau. Mục tiêu là quá trình theo đuổi một điểm đến, mục đích là ý nghĩa của điểm đến.

Đặt mục tiêu cá nhân và để đạt được rất khó khăn, đòi hỏi sự tập trung và nỗ lực lâu dài, giới hạn thời gian thực hiện mục tiêu để từ đó tạo động lực cho bản thân.

Việc đặt mục tiêu là để khám phá và hiểu bản thân mình hơn, để lại những dấu ấn tích cực cho xã hội qua những công việc mình thực hiện.

Một số cách để đặt đúng mục tiêu bằng tiếngĐặt mục tiêu tiếng Anh là gì, SGV Anh.

Goals must be specific and clear because an ambiguous goal will only lead to inaccurate directions.

Mục tiêu phải cụ thể và rõ ràng vì một mục tiêu không rõ ràng sẽ chỉ mang lại những hướng đi không chính xác.

The goals must be within your control.

Mục tiêu phải nằm trong tầm điều khiển của bạn.

Your goal should be what you want it to be.

Mục tiêu phải là điều chính bạn mong muốn.

Understanding the time limits of your goals will help you prioritize them in your efforts to achieve your goals.

Hiểu về giới hạn thời gian của các mục tiêu sẽ giúp bạn sắp xếp các  mức độ ưu tiên cho chúng trong nỗ lực đạt được mục tiêu của bản thân. 

Bài viết đặt mục tiêu tiếng Anh là gì được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Bạn có thể quan tâm