Home » Đại từ hỏi trong tiếng Nga là gì
Today: 2024-02-29 18:08:19

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Đại từ hỏi trong tiếng Nga là gì

(Ngày đăng: 18/11/2021)
           
Ý nghĩa của đại từ hỏi trong tiếng Nga. Đại từ hỏi trong tiếng Nga chia thành những loại nào. Sự khác nhau giữa đại từ hỏi trong tiếng Nga và trong tiếng Việt.

Đại từ hỏi trong tiếng Nga được dùng để đặt câu hỏi và bao gồm các đại từ Кто? Что? Какой? Чей? Который? Сколько?

1. Đại từ кто và что

Bảng biến cách đại từ кто và что

Cách 1

Кто

Что

Cách 2

Кого

Чего

Cách 3

Кому

Чему

Cách 4

Кого

Что

Cách 5

Кем

Чем

Cách 6

Чем

Чём

Đại từ hỏi кто dùng để nói về người và động vật còn đại từ hỏi что dùng để nói về bất động vật.

Ví dụ:

Кто это? - Đây là ai?

О ком вы думадете? - Bạn đang nghĩ về điều gì vậy?

Что это? - Đây là cái gì?

Чего дети бояться? - Những đứa trẻ lo sợ điều gì?

Đại từ hỏi mang ý nghĩa giông đực còn đại từ hỏi mang ý nghĩa giống trung xét ở dạng động từ thời quá khứ

Tất cả các đại từ hỏi trong tiếng Nga bao giờ cũng đứng đầu câu còn trong tiếng Việt từ để hỏi thường ở cuối câu.

Ví dụ:

Tiếng Nga: Что ты делаешь?

Tiếng việt: Bạn đang làm gì vậy?

Tiếng Nga: На чём он прехал?

Tiếng Việt: Ânh ấy đến đây bằng phương tiện gì?

2. Các đại từ какой, чей, который

Các đại từ какой, чей, которы biến cách hoàn toàn như tính từ, riêng đại từ чей trừ nguyên dạng, ở tất cả các dạng khác đều thêm dấu thân từ mềm ở trước từ vĩ: чья, чьё, чьи, чьей, чьих,...

Ví dụ:

О каких людях говорил докладчик?

Чья это квартина?

3. Đại từ сколько

Đại từ сколько cũng biến cách và sử dụng như tính từ

Ví dụ:

Сколько задач вы должны решить?

Bài viết đại từ hỏi trong tiếng Nga là gì được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm ngoại ngữ SGV.

Bạn có thể quan tâm