Home » Chuyển phát nhanh tiếng Hàn là gì
Today: 2024-05-28 17:21:45

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Chuyển phát nhanh tiếng Hàn là gì

(Ngày đăng: 07/07/2020)
           
Chuyển phát nhanh tiếng Hàn là 속달 우편 (sogdal upyeon), là hành động vận chuyển và phát hàng hóa có yếu tố nhanh về thời gian và có độ tin cậy cao.

Chuyển phát nhanh tiếng Hàn là 속달 우편 (sogdal upyeon), là hành động vận chuyển và phát hàng hóa có yếu tố nhanh về thời gian và có độ tin cậy cao.

Một số từ vựng tiếng Hàn liên quan đến chuyển phát nhanh.

우체국 (uchegug): Bưu điện.

우편 (pyeonji): Thư.

엽서 (yeobseo): Bưu thiếp.

우표 (upyo): Tem.SGV, Chuyển phát nhanh tiếng Hàn là gì

주소 (juso): Địa chỉ.

반송 주소 (bansong juso): Địa chỉ gửi trả.

발송인 주소 (balsong-in juso): Địa chỉ người nhận.

우편 요금 (upyeon yogeum): Cước phí bưu điện.

우편물 트럭 (upyeonmul teuleog): Xe đưa thư.

소인 (soin): Dấu bưu điện.

봉투 (bongtu): Phong bì.

소포 (sopo): Bưu phẩm.

라벨 (label): Nhãn mác.

규모 (gyumo): Cân.

속달 우편 (sogdal upyeon): Chuyển phát nhanh.

Bài viết chuyển phát nhanh tiếng Hàn là gì được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Hàn SGV.

Bạn có thể quan tâm