Home » Chứng chỉ tiếng Tây Ban Nha
Today: 2024-04-24 16:29:12

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Chứng chỉ tiếng Tây Ban Nha

(Ngày đăng: 19/03/2020)
           
DELE (Diplomas de Español como Lengua Extranjera) là chứng chỉ tiếng Tây Ban Nha được cấp bởi Bộ Giáo dục và văn hoá Tây Ban Nha. DELE đang được đào tạo bởi trường ngoại ngữ Sài Gòn Vina.

Chứng chỉ tiếng Tây Ban Nha (DELE) như một ngoại ngữ là những chứng chỉ chính thức công nhận trình độ hiểu biết và tinh thông ngôn ngữ Tây Ban Nha.

DELE gồm các trình độ: A1, A2, B1, B2, C1, C2.

Chứng chỉ tiếng Tây Ban Nha, ngoại ngữ SGV Trình độ A1 chứng nhận trình độ ngôn ngữ vừa đủ để hiểu và sử dụng các cách diễn đạt sử dụng hàng ngày ở bất cứ nơi nào nói tiếng Tây Ban Nha trên thế giới.

Trình độ A2 chứng nhận ứng cử viên có khả năng hiểu các cụm từ cũng như các cách diễn đạt quen thuộc sử dụng hàng ngày trong các lĩnh vực nổi trội.

Trình độ B1 (sơ cấp) chứng nhận trình độ ngôn ngữ đủ để hiểu và đáp lại một cách phù hợp trước các tình huống quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày và truyền đạt mong muốn.

Trình độ B2 (trung cấp) chứng nhận trình độ ngôn ngữ đủ để đối phó với các tình huống quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày, với các hoàn cảnh giao tiếp bình thường.

Trình độ C1 chứng nhận trình độ ngôn ngữ đủ để tự diễn đạt rõ ràng và không bị hạn chế điều muốn nói.

Trình độ C2 (nâng cao) chứng nhận trình độ ngôn ngữ cần thiết để đối phó với những tình huống yêu cầu cách sử dụng ngôn ngữ cao hơn.

Để đạt chứng chỉ DELE, thí sinh phải vượt qua tất cả các kỹ năng trong cùng một ngày thi. Kết quả "no apto" (không đạt yêu cầu) của một trong những phần của bài thi nghĩa là thí sinh đã trượt. Thí sinh phải thi lại toàn bộ các phần của bài thi trong kỳ thi kế tiếp.

Bài viết Chứng chỉ tiếng Tây Ban Nha được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Bạn có thể quan tâm