Home » Chứng chỉ C1 Châu Âu có thời hạn bao lâu
Today: 2024-04-17 15:37:42

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Chứng chỉ C1 Châu Âu có thời hạn bao lâu

(Ngày đăng: 29/11/2019)
           
Khi sở hữu chứng chỉ C1 khung tham chiếu Châu Âu, bạn có tự hỏi chứng chỉ C1 sẽ có thời hạn bao lâu? Quy đổi ra bằng chứng chỉ nào trong tiếng Anh? SGV sẽ cùng bạn tìm hiểu.

Chứng chỉ C1 là kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh từ bậc 1 đến bậc 6 theo Khung năng lực ngoại ngữ Châu Âu.

Chứng chỉ C1 Châu Âu có thời hạn trong vòng 2 năm, là chuẩn đầu ra dành cho các bạn chuyên ngành tiếng Anh ở một số trường đại học.

Chứng chỉ C1 Châu Âu có thời hạn bao lâu Chứng chỉ này được công nhận tại trường đại học và là điều kiện làm việc của một số cơ quan nhà nước.

Cấu trúc đề thi chứng chỉ C1:

Nghe: 40 phút, 3 phần, 35 câu.

Đọc: 60 phút, 4 bài đọc, 40 câu hỏi.

Viết: 60 phút, 2 bài viết: một bức thư (khoảng 120 từ) và một bài luận (250 từ) theo chủ đề.

Nói: 12 phút, 3 phần: Tương tác xã hội, Thảo luận giải pháp và Phát triển chủ đề.

Đối với chứng chỉ C1, mỗi kỹ năng thi: Nghe, Đọc, Viết và Nói được đánh giá trên thang điểm từ 0 đến 10, làm tròn đến 0,5 điểm.

Điểm trung bình của 4 kỹ năng, làm tròn đến 0,5 điểm, được sử dụng để xác định bậc năng lực sử dụng tiếng Anh.

Chứng chỉ C1 đạt điểm từ 8,5 đến 10 (bậc 5).

Bài viết chứng chỉ C1 Châu Âu có thời hạn bao lâu soạn bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Trung tâm SGV thường xuyên khai giảng lớp luyện thi chứng chỉ C1. Liên hệ 0707074807 thầy Tuấn, cô Mai để được tư vấn.

Bạn có thể quan tâm