Home » Chế độ tiếng Nhật là gì
Today: 2024-04-17 17:17:38

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Chế độ tiếng Nhật là gì

(Ngày đăng: 24/04/2021)
           
Chế độ tiếng Nhật là 制度 (せいど). Chế độ hệ thống các quy định hay quy phạm về pháp luật, đạo đức, tập quán cần phải được tuân thủ trong một quan hệ xã hội nhằm đạt được mục đích nhất định.

Chế độ tiếng Nhật là 制度 (せいど). Chế độ tổng thể các quy tắc cần phải tuân theo trong sinh hoạt đối với các đối tượng khác nhau, như chế độ tập luyện, chế độ ăn uống...

Một số từ vựng liên quan đến 制度 :

封建制度 (ほうけんせいど): chế độ phong kiến

資本制度 (しほんせいど): chế độ tư bản

一夫多妻制 (いっぷたさいせい): chế độ đa thê
奴隷制度 (どれいせいど): chế độ nô lệ

通貨制度 (つうかせいど): chế độ tiền tệ

給与制度 (きゅうよせいど): chế độ tiền công

徒弟制度 (とていせいど): chế độ học nghề

議会制度 (ぎかいせいど): chế độ nghị viện

Ví dụ:

この 国では 奴隷制度という非人道的な慣習がまだ続いている.

Tục lệ nô lệ vô nhân đạo vẫn đang tiếp diễn ở đất nước này.

一夫多妻制を廃止する.

Bãi bỏ chế độ đa thê.

成果主義 に 基づく 給与制度.

Cơ chế tiền lương trả theo năng lực.

議会制度 を 改 める.

Cải cách chế độ nghị viện.

日本 の 伝統芸能 には 徒弟制度 がある.

Có một chế độ học việc trong nghệ thuật truyền thống Nhật Bản.

Bài viết chế độ tiếng Nhật là gì được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Nhật SGV.

Bạn có thể quan tâm