Home » Cầu truyền hình tiếng Anh là gì
Today: 2024-06-26 05:01:37

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Cầu truyền hình tiếng Anh là gì

(Ngày đăng: 06/04/2021)
           
Cầu truyền hình tiếng Anh là bridge broadcasting. Là một hình thức phát sóng trực tiếp phổ biến của truyền hình, để người xem có thể hòa mình chung với không khí đang diễn ra của một sự kiện bất kỳ.

Cầu truyền hình tiếng Anh là bridge broadcasting. Là một hình thức phát sóng trực tiếp, nhằm đưa người xem có thể xem cùng thời điểm và toàn bộ các sự việc diễn ra tại một sự kiện hoặc một chương trình nào đó. 

Cầu truyền hình còn là cuộc đối thoại và giao lưu giữa các đối tượng ở những địa điểm khác nhau. 

Cùng kết nối với nhau để có thể trao đổi về một vấn đến nào đó, truyền đạt thông tin đến người xem thông qua chia sẻ và giao lưu trực tiếp tại cầu truyền hình.

Một số lợi ích khi sử dụng cầu truyền hình trực tiếp bằng tiếng Anh: 

In the form of television and bridge broadcasting, viewers can watch live the programs that take place, at the time the program or event takes place. 

Hình thức phát sóng cầu truyền hình thì người xem có thể xem trực tiếp các chương trình diễn ra, tại thời điểm chương trình hoặc sự kiện diễn ra.

Giving viewers and audiences the true experience and insight of the show or event without having to be edited.

Đem lại cho người xem, các khánh giả những trải nghiệm và cái nhìn chân thật về chương trình hoặc sự kiện mà không phải chỉnh sửa.

Let the host hone their skills, provide live visuals and live narration to the audience.

Để người dẫn chương trình trao dồi thêm cho mình những kỹ năng, cung cấp các hình ảnh trực tiếp và lời dẫn trực tiếp cho khán giả được biết.

There are connections of different bridge points across the country, or different locations around the world.

Có sự kết nối của các điểm cầu khác nhau trên khắp cả nước, hoặc các địa điểm khác nhau trên thế giới.

Bring different experiences, and navigate to different programs. 

Mang lại những trải nghiệm khác nhau, và hướng tới các chương trình khác nhau.

Bài viết Cầu truyền hình tiếng Anh là gì được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Bạn có thể quan tâm