Home » Cấu trúc đề thi N5 tiếng Nhật
Today: 2024-04-24 13:53:41

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Cấu trúc đề thi N5 tiếng Nhật

(Ngày đăng: 25/11/2019)
           
Cấu trúc đề thi N5 tiếng Nhật theo chuẩn mới nhất, cách phân bố thời gian làm bài thi N5 tiếng Nhật để đạt được điểm cao nhất được giáo viên ngoại ngữ SGV chia sẽ trong bài viết dưới đây.

N5 là cấp độ thấp nhất trong hệ thống các cấp độ của kỳ thi tiếng Nhật JLPT.

Cấu trúc đề thi N5 tiếng Nhật: 3 phần chính (mỗi phần 60 điểm):

 Sài Gòn Vina, cấu trúc đề thi N5 tiếng NhậtPhần 1 - Kiến thức ngôn ngữ.

Phần 2 - Đọc hiểu.

Phần 3 - Nghe hiểu.

Tổng điểm 3 phần thi: 180 điểm. 

Điểm đậu là 90 điểm và điểm liệt là 19 điểm trở xuống.

Cấu trúc đề thi N5 tiếng Nhật phần kiến thức ngôn ngữ (chữ Hán và từ vựng N5):

Thời gian làm bài: 25 phút.

Cách đọc Kanji N5.

Chuyển sang Kanji và Katakana.

Điền từ theo mạch văn.

Thay đổi cách nói.

Cấu trúc đề thi N5 tiếng Nhật phần đọc hiểu (ngữ pháp N5 và đọc hiểu):

Thời gian làm bài: 50 phút.

Ngữ pháp của câu.

Lắp ráp câu.

Ngữ pháp theo đoạn văn.

Đọc hiểu đoạn văn (ngắn, vừa).

Cấu trúc đề thi N5 tiếng Nhật phần nghe hiểu:

Thời gian làm bài: 30 phút.

Nghe hiểu chủ đề.

Nghe hiểu cốt lõi.

Nghe hiểu đối thoại.

Nghe hiểu ứng đáp.

Trung tâm Nhật ngữ SGV thường xuyên tổ chức lớp luyện thi chứng chỉ N5 tiếng Nhật. Liên hệ 0707074807 thầy Tuấn, cô Mai để được biết thêm cấu trúc đề thi N5 tiếng Nhật.

Bạn có thể quan tâm