Home » Câu phức không có liên từ trong tiếng Nga là gì
Today: 2023-09-30 11:24:19

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Câu phức không có liên từ trong tiếng Nga là gì

(Ngày đăng: 11/12/2021)
           
Khái niệm câu phức không có liên từ trong tiếng Nga. Ý nghĩa của câu phức không có liên từ trong tiếng Nga. Câu phức không có liên từ trong tiếng Nga được chia thành những loại nào.

1. Khái niệm câu phức không có liên từ

Câu phức không có liên từ trong tiếng Nga là câu phức mà trong đó cách mệnh đề nối với nhau không phải bằng liên từ hay từ liên từ mà bằng các phương tiện khác như dấu phẩy, dấu chấm phẩy, dấu hai chấm, dấu gạch ngang.

Ví dụ: Ясно, что-то случилось. (hai mệnh đề được nối với nhau bằng dấu phẩy)

Я взглянул в окно: на безоблачном небе разгорелись звёзды. (hai mệnh đề được nối với nhau bằng dấu hai chấm)

Он - я хозянин. (hai mệnh đề được nối với nhau bằng dấu gạch ngang)

câu phức không có liên từ trong tiếng nga là gì2. Phân loại câu phức không có liên từ

Câu phức không có liên từ có thể được chia thành các loại sau đây:

Câu nối - liệt kê

Ví dụ: Поёт море, гудит город, ярко сверкает солнце.

Câu đối chiếu

Ví dụ: Здесь лето жарко и знойно - зима морозна.

Câu quy định

Ví dụ: Волков бояться - в лес не ходить.

Câu giải thích

Ví dụ: Луны не было на небе: она в ту пору поздно всходила.

Bài viết câu phức không có liên từ trong tiếng Nga là gì được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm ngoại ngữ SGV.

Bạn có thể quan tâm