Home » Câu giờ tiếng Anh là gì
Today: 2024-07-12 19:38:33

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Câu giờ tiếng Anh là gì

(Ngày đăng: 19/06/2020)
           
Câu giờ tiếng Anh là to buy time. Người ta sử dụng động từ này để mô tả hành động cố tình gây ra sự trì hoãn một việc gì đó để đạt được một mục đích khác.

Câu giờ tiếng Anh là to buy time. Người ta sử dụng động từ này để mô tả hành động cố tình gây ra sự trì hoãn một việc gì đó để đạt được một mục đích khác. Tận dụng việc câu giờ chính xác sẽ đạt được thành quả theo ý muốn của mình.

Một số mẫu câu tiếng Anh thông dụng về việc câu giờ.

You just go and cover the others, Sam, I will buy you some time.

Cậu cứ đi và yểm trợ người khác đi Sam, tôi sẽ câu giờ cho cậu.SGV, Cấu giờ tiếng Anh là gì

Don't just stand there to play waiting game, hurry up and take him down, Eric.

Đừng có đứng đó mà chơi trò câu giờ nữa, nhanh chóng hạ gục hắn đi Eric.

I'm afraid that we have been stalling, Mr.Bond, this mission must not be procrastinated.

Tôi e rằng là chúng ta đang câu giờ Ngài Bond, nhiệm vụ này không thể bị trì hoãn được.

Are you playing timers right now, Felix? Stop wasting time and get your head in the game.

Giờ cậu đang giở trò câu giờ à Felix? Bớt lãng phí thời gian và tập trung vào trận đấu đi chứ.

Did Ben just help us buy some time? Well done there.

Có phải Ben vừa giúp chúng ta câu giờ không nhỉ? Làm tốt lắm.

Braun Strowman eliminated all 5 wrestlers out off the ring and bought himself some extra time.

Braun Strowman loại hết 5 đô vật ra khỏi võ đài và kéo dài thêm thời gian cho bản thân anh.

Bài viết câu giờ tiếng Anh là gì được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Bạn có thể quan tâm