Home » Các thì trong tiếng Nga
Today: 2024-04-25 19:21:16

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Các thì trong tiếng Nga

(Ngày đăng: 29/11/2021)
           
Trong tiếng Nga sử dụng 3 thì: hiện tại, quá khứ, tương lai. Tùy vào tình huống giao tiếp mà chúng ta sẽ sử dụng các thì này hợp lý.

1. Thì hiện tại

Thì hiện tại diễn tả hành động đang diễn ra, thói quen, hành động lặp đi lặp lại.

Ví dụ:

Я иду в магазин. (hành động đang diễn ra).

Tôi đang đi đến cửa hàng

Каждый день я изучаю русский- язык. (thói quen, lặp đi lặp lại)

Mỗi ngày tôi đều học tiếng Nga.

2. Thì quá khứ 

Thì quá khứ trong tiếng Nga diễn tả hành động, thói quen xảy ra trong quá khứ.

Ví dụ:

Раньше я часто гулял в парке. (diễn tả thói quen trong quá khứ)Các thì trong tiếng Nga

Trước đây tôi thường đi đến công viên.

Вчера я вилел мою подругу. (diễn tả hành động xảy ra trong quá khứ)

Ngày hôm qua tôi đã gặp bạn (gái) của tôi.

3.Thì tương lai

Thì tương lai diễn tả hành động sẽ xảy ra trong tương lai. Thì tương lai được diễn tả bằng 2 hình thức:

  • Động từ быть + НСВ
  • Chia động từ CB theo các ngôi

Ví dụ:

Завтра он сдаст экзамен. (Động từ CB chia theo ngôi он)

Я буду изучать русский в следующем году. (động từ быть + НСВ )

Bài viết các thì trong tiếng Nga được viết bởi giáo viên trung tâm ngoại ngữ SGV.

Bạn có thể quan tâm