Home » Ca mổ tiếng Anh là gì
Today: 2024-03-02 13:45:48

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Ca mổ tiếng Anh là gì

(Ngày đăng: 20/07/2020)
           
Ca mổ tiếng Anh là surgery, phiên âm ˈsɜː.dʒər.i. Từ này dùng để diễn tả thủ thuật y khoa được thực hiện trên một bệnh nhân nào đó. Một số mẫu câu tiếng Anh về chủ đề ca mổ.

Ca mổ tiếng Anh là surgery, phiên âm ˈsɜː.dʒər.i. Từ này dùng để diễn tả thủ thuật y khoa được thực hiện trên một bệnh nhân nào đó nhằm phục vụ cho việc điều trị bệnh.

Một số mẫu câu tiếng Anh về chủ đề ca mổ.

Lana’s lungs surgery was a major success. She recovered fully from it.

Ca mổ phổi của Lana là một sự thành công lớn. Cô ấy đã hoàn toàn hồi phục.

SGV, Ca mổ tiếng Anh là gìThere are surgeries that don’t require the presence of pain killers to perform.

Có những ca mổ không cần đến sự hỗ trợ của thuốc giảm đau để thực hiện.

All doctors must wear plastic gloves and face masks in order to perform a surgery.

Tất cả các bác sĩ bắt buộc phải đeo bao tay cao su và mặt nạ để thực hiện một ca mổ.

Surgeries performed on older people require high precision as they can easily damage parts of their bodies.

Những ca mổ được thực hiện trên người lớn tuổi đòi hỏi sự chuẩn xác cao vì chúng có thể gây tổn thương đến các bộ phận trên cơ thể họ.

Some surgeries can lead to fatal deaths as doctors will sometimes make mistakes during the procedure.

Một vài ca mổ có thể dẫn đến tử vong vì các bác sĩ đôi khi sẽ phạm lỗi trong quá trình thực hiện mổ.

Bài viết ca mổ tiếng Anh là gì được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Bạn có thể quan tâm