Home » Bổ ngữ trong tiếng Nga là gì
Today: 2024-04-24 12:13:50

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Bổ ngữ trong tiếng Nga là gì

(Ngày đăng: 07/12/2021)
           
Khái niệm bổ ngữ trong tiếng Nga. Vai trò của bổ ngữ trong câu. Bổ ngữ có liên quan đến những thành phần nào trong câu. Có những loại bổ ngữ nào trong tiếng Nga.

Bổ ngữ trong tiếng Nga là một trong ba thành phần phụ của câu, bổ sung ý nghĩa cho các loại từ khác trong câu.

Vai trò của bổ ngữ trong câu

Bổ ngữ có thể có quan hệ với nhiều loại từ, nhưng câu hỏi chung để xác định bổ ngữ là Кто? Что?

Ví dụ 1: Мы можем гордиться своим успехами.

Trong câu này thì успехами là bổ ngữ, có quan hệ với động từ гордиться và trả lời cho câu hỏi: Чем мы можем гордиться?

Ví dụ 2: Человек всегда стремится к счастью.

Trong câu này thì к счастью là bổ ngữ, có quan hệ với động từ стремится và trả lời cho câu hỏi: К чему всегда стремится человек?

Ví dụ 3: Изучение языков полезно и необходимо.

Trong câu này thì языков là bổ ngữ, có quan hệ với danh từ изучение và trả lời cho câu hỏi: Изучение чего полезно и необходимо?

Có hai loại bổ ngữ trong tiếng Nga là bổ ngữ trực tiếp và bổ ngữ gián tiếp

Bổ ngữ trực tiếp

Bổ ngữ trực tiếp là bổ ngữ có dạng cách 4 không giới từ, có quan hệ với động từ trực tiếp (kể cả tính động từ và trạng động từ cấu tạo từ động từ trực tiếp) và với một vài từ chỉ trạng thái như: видно, жаль, жалко,...

Ví dụ: Читая книгу, нужно обратить внимание на её содержание.

Bổ ngữ trực tiếp cũng có thể có ở dạng cách 2 không giới từ nếu có tiểu từ phủ định не bên cạnh động từ trực tiếp hoặc từ chỉ trạng thái.

Ví dụ: Здесь не слышно её голоса.

Bổ ngữ gián tiếp

Bổ ngữ gián tiếp là bổ ngữ có dạng cách 4 có giới từ và dạng tất cả các cách gián tiếp khác có giới từ và không có giới từ.

Ví dụ: Я не очень - то его боюсь.

Ранняя весна часто похожа на осень.

Bài viết bổ ngữ trong tiếng Nga là gì được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm ngoại ngữ SGV.

Bạn có thể quan tâm