Home » Tổng hợp hán tự N2 (Phần 2)
Today: 2024-05-28 17:53:20

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Tổng hợp hán tự N2 (Phần 2)

(Ngày đăng: 17/02/2021)
           
Trong tiếng Nhật kanji hay còn gọi là hán tự chiếm khoảng 70-80% trong đó có khoảng hơn 1000 hán tự ở trình độ N2. Một số hán tự N2 phần 2 gồm âm Hán Việt, âm on, âm kun và các từ vựng liên quan.

Tổng hợp một số hán tự N2 phần 2

1. 喫

Âm Hán - Việt: KHIẾT

Âm On: キツ

喫飲:Ăn và uống

喫煙:Sự hút thuốc

Tổng hợp hán tự N2 (Phần 2), Sgv2. 珍

Âm Hán - Việt: TRÂN

Âm On: チン

Âm Kun: めずら.しい / たから

珍味:Cao lương mỹ vị

珍客:Khách quý

珍しい:Khan hiếm, hiếm

3. 勇

Âm Hán - Việt: DŨNG

Âm On: ユウ / イサ

Âm Kun: いさ.む

勇気:Dũng khí

勇名:Danh tiếng lớn

勇士:Dũng sĩ

4. 踊

Âm Hán - Việt: DŨNG

Âm On: ヨウ

Âm Kun: おど.る

踊り:Sự nhảy múa

盆踊り:Lễ Obon

踊り手:Diễn viên múa

5. 紅

Âm Hán - Việt: HỒNG

Âm On: コウ / ク / アカ

Âm Kun: べに / くれない

口紅:Son môi

紅:Màu đỏ

紅梅:Cây mai hồng

Bài viết Tổng hợp hán tự N2 (Phần 2) được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm Nhật ngữ SGV.

Bạn có thể quan tâm