Home » Tiếng Anh chuyên ngành hải quan
Today: 2024-07-13 16:00:59

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Tiếng Anh chuyên ngành hải quan

(Ngày đăng: 26/03/2020)
           
Học tiếng Anh về ngành hải quan là điều cần thiết đối với những ai đang học chuyên ngành hải quan. Một số từ vựng thường gặp trong tiếng Anh chuyên ngành hải quan: Customs clearance: thông quan, customs agency: sở hải quan, customs clearance: thông quan

25 từ vựng tiếng Anh chuyên ngành hải quan.

Customs declaration form: Tờ khai hải quan.

Customs: Ngành hải quan.

Customs agency: Sở hải quan.

Import Duties and Customs: Thuế nhập khẩu và hải quan.

SGV, Tiếng Anh chuyên ngành hải quanCustoms clearance: Thông quan.

Customs declaration: Khai báo hải quan.

General Department: Tổng cục.

Department: Cục.

Declare: Khai báo hàng.

Packing list: Phiếu đóng gói hàng.

Shipping agent: Đại lý tàu biển.

Waybill: Vận đơn.

Transmitted manifest to the customs: Truyền manifest cho hải quan.

Automatic duty payment mechanisms: Cơ chế nộp thuế tự động.

Post - release duty payment: Nộp thuế sau khi giải phóng hàng.

On - line duty payment system: Hệ thống nộp thuế trực tuyến.

Simplified Express Consignment Clearance: Thông quan hàng chuyển phát nhanh được đơn giản hóa.

Pre - Entry Clearance: Thông quan trước khi hàng đến trước khi tàu cập cảng.

Via the internet: Thông qua internet.

Filling declaration: Điền các khai báo.

The cargo clearance network: Hệ thống thông quan hàng hoá.

Internet Declaration Environment: Môi trường khai báo qua Internet.

Customs clearance: Thông quan.

Non - tariff zones: Khu phi thuế quan.

Multimodal transportation: Vận tải đa phương thức.

Bài viết tiếng Anh chuyên ngành hải quan được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV

Bạn có thể quan tâm