Home » Thiên nhiên trong tiếng Trung là gì
Today: 2024-07-13 15:47:21

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Thiên nhiên trong tiếng Trung là gì

(Ngày đăng: 18/07/2022)
           
Thiên nhiên trong tiếng Trung là 大自然 (Dà zìrán). Thiên nhiên là một khái niệm vô cùng rộng lớn, nó là toàn bộ sự sống xung quanh chúng ta, ảnh hưởng nhiều đến sự tồn tại của loài người và sinh vật.

Thiên nhiên trong tiếng Trung là 大自然 (Dà zìrán), thiên nhiên là nơi cung cấp các nguồn tài nguyên để phục vụ cho cuộc sống và sản xuất sinh hoạt của con người.

Một số từ vựng về thiên nhiên trong tiếng Trung:

水 /Shuǐ/: Nước.

空气 /kōngqì/: Không khí.

山 /shān/: Núi.Thiên nhiên trong tiếng Trung là gì

森林 /sēnlín/: Rừng.

洞穴 /dòngxué/: Hang động.

海天 /hǎitiān/: Bãi biển.

风 /fēng/: Gió.

云 /yún/: Mây.

高原 /gāoyuán/: Cao nguyên.

沙漠 /shāmò/: Sa mạc.

Một số ví dụ về thiên nhiên trong tiếng Trung:

1. 如今,环境污染越来越令人担忧。

/Rújīn, huánjìng wūrǎn yuè lái yuè lìng rén dānyōu./

Hiện nay tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng đáng lo ngại.

2. 最广义的大自然·是物质世界或宇宙。

/Zuì guǎngyì de dà zìránshì wùzhí shìjiè huò yǔzhòu./

Thiên nhiên theo nghĩa rộng nhất là thế giới hay vũ trụ mang tính vật chất.

3. 我们每个人都需要有意识地合理开发利用自然资源来保护周围的生命。

/Wǒmen měi gèrén dōu xūyào yǒuyìshí de hélǐ kāifā lìyòng zìrán zīyuán lái bǎohù zhōuwéi de shēngmìng./

Mỗi chúng ta cần có ý thức trong việc khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên một cách hợp lý để bảo vệ sự sống xung quanh.

Bài viết được soạn thảo bởi giáo viên tiếng Trung SGV - Thiên nhiên trong tiếng Trung là gì.

Bạn có thể quan tâm