Home » Thang điểm HSK 2023
Today: 2024-05-22 02:29:45

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Thang điểm HSK 2023

(Ngày đăng: 25/11/2019)
           
Thang điểm đậu HSK các cấp năm 2023 là bao nhiêu? Thang điểm của bài thi để đậu HSK mỗi cấp độ? Tham khảo bài viết dưới đây để biết thông tin chi tiết.

Chứng chỉ HSK chính là giấy thông hành để đạt được mục đích của mình, làm thế nào để có được chứng chỉ HSK hay còn gọi là bằng HSK. Dưới đây là thang điểm để đậu HSK năm 2023

SGV, Thang điểm HSK 2023 Đối với chứng chỉ HSK 1, HSK 2 thang điểm giống nhau là 120 điểm bao gồm tổng điểm của 2 phần thi nghe hiểu và đọc hiểu. Tuy nhiên cấu trúc bài thi HSK 2 sẽ khác và khó hơn HSK 1.

Còn cách tính điểm chứng chỉ HSK 3, HSK 4, HSK 5, HSK 6 là 180 điểm bao gồm tổng điểm của 3 phần thi nghe hiểu, đọc hiểu và viết.

Thang điểm HSK cấp 3: Điểm đạt HSK 3 là 180 điểm, là tổng điểm của 3 phần thi nghe hiểu, đọc hiểu và viết.

Thang điểm HSK cấp 4: Tổng điểm đạt HSK 4 là 180 điểm, tuy nhiên cấu trúc bài thi HSK 4 sẽ khác và khó hơn HSK 3.

Thang điểm HSK cấp 5: Điểm đạt yêu cầu đối với HSK 5 là 180 điểm bao gồm tổng điểm thi của phần thi nghe hiểu, đọc hiểu và viết.

Thang điểm HSK cấp 6: Đối với HSK 6 là 180 điểm, bao gồm tổng điểm thi của phần thi nghe hiểu, đọc hiểu và viết.

Đối với chứng chỉ HSK, thang điểm thi tuyệt đối bạn có thể thi được đó là 300 điểm, điểm đủ đỗ thông thường là 180 điểm. Tuy nhiên kì thi HSK 6 rất khắc khe và có tính điểm liệt. Nếu trong 3 phần thi có một phần dưới 60 điểm  thì dù điểm có trên 180 thì vẫn trượt.

Bài viết thang điểm HSK 2023 được biên soạn bởi giáo viên trung tâm tiếng Trung SGV.

Trung tâm SGV thường xuyên mở lớp phiên dịch tiếng Trung, luyện thi HSK. Liên hệ 0707074807 thầy Tuấn, cô Mai để biết thông tin chi tiết khóa học.

Bạn có thể quan tâm