Home » Sạt lở tiếng Anh là gì
Today: 2023-09-30 10:11:56

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Sạt lở tiếng Anh là gì

(Ngày đăng: 07/07/2020)
           
Sạt lở tiếng Anh là landslide, phiên âm ˈlænd.slaɪd. Sạt lở là quá trình địa mạo mà đất, cát, lớp đất mặt, và đá di chuyển xuống dốc thường là một khối rắn, liên tục hoặc không liên tục, chủ yếu dưới lực hấp dẫn.

Sạt lở tiếng Anh là landslide, phiên âm /ˈlænd.slaɪd/. Sạt lở là quá trình địa mạo mà đất, cát, lớp mặt đất, và đá di chuyển xuống dốc thường là một khối rắn, liên tục hoặc không liên tục, chủ yếu dưới lực hấp dẫn. Sạt lở xảy ra ở cả sườn trên mặt đất và dưới biển, các loại sạt lỡ bao gồm lở, trượt, chảy, vỡ, rơi, mỗi loại có các đặc điểm riêng. 

Một số từ vựng tiếng Anh về thiên tai.

Earthquake /ˈɜːθ.kweɪk/: Động đất.Sạt lở tiếng Anh là gì, SGV

Drought /draʊt/: Hạn hán.

Tsunami /tsuːˈnɑː.mi/: Sóng thần.

Flood /flʌd/: Ngập lụt.

Tornado /tɔːˈneɪ.dəʊ/: Lốc xoáy.

Forest fire /ˈfɒr.ɪst ˌfaɪər/: Cháy rừng.

Hailstones /ˈheɪl.stəʊn/: Mưa đá.

Volcanic Eruption /vɒlˈkæn.ɪk ɪˈrʌpt/: Phun trào núi lửa.

Một số mẫu câu tiếng Anh về thiên tai.

There have been 3 hurricanes hitting our country this year.

Năm nay đã có 3 cơn bão lớn đánh vào nước ta.

The village has been cut off by floods and landslides.

Lũ lụt và lở đất đã cách ly cả ngôi làng với thế giới bên ngoài.

A helicopter had been engaged in extinguishing a huge forest fire.

Trực thăng đã được huy động để dập tắt đám cháy rừng.

Sạt lở có thể xảy ra với tốc độ rất chậm, đặc biệt là ở những khu vực rất khô hoặc những khu vực nhận đủ lượng mưa như vậy mà thảm thực vật đã ổn định bề mặt, đôi khi cũng có thể xảy ra ở tốc độ rất cao.

Bài viết sạt lở tiếng Anh là gì được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Bạn có thể quan tâm