Home » HSK viết tắt của từ gì
Today: 2024-03-02 14:52:21

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

HSK viết tắt của từ gì

(Ngày đăng: 29/11/2019)
           
HSK viết tắt của cụm từ Hanyu Shuiping Kaoshi (汉语水平考试), kì thi khảo sát trình độ tiếng Hán. Dành cho đối tượng học tiếng Trung tại Trung Quốc và tại các quốc gia khác trên thế giới.

HSK là viết tắt của cụm từ Hanyu Shuiping Kaoshi ( 汉语水平考试) là kì thi đánh giá năng lực tiếng Hán. 

Hiện nay HSK gồm 6 cấp, tương ứng với trình độ cao dần. 

HSK 1 - 2: Sơ cấp thấp, chưa được cấp chứng chỉ. SGV, HSK viết tắt của từ gì

HSK 3 - 4: Sơ cấp Trung.

HSK 5 - 6: Cao cấp. 

Có 2 đợt thi HSK (1 đợt vào giữa năm và 1 đợt vào cuối năm).

Mỗi bài thi HSK gồm 3 phần cơ bản là : nghe , đọc hiểu và viết.

HSK 1: (khoảng 150 từ vựng) có thể hiểu và sử dụng cụm từ và câu tiếng Trung Quốc rất đơn giản.

Tổng điểm 120 điểm được coi là đạt.

HSK 2: (khoảng 300 từ vựng) Nắm bắt tốt tiếng Trung cơ bản và có thể giao tiếp đơn giản.

Đòi hỏi phải thường xuyên trao đổi trực tiếp các thông tin về những vấn đề quen thuộc hàng ngày.

HSK 3: (khoảng 600 từ vựng) có thể giao tiếp mức cơ bản trong cuộc sống hàng ngày, học tập và nghề nghiệp của mình.

Tổng điểm 180 được coi là đạt.

HSK 4 : (khoảng 1200 từ vựng) có khả năng bàn luận về những vấn đề và có thể giao lưu với người Trung Quốc ở mức độ cao.

Tổng điểm 180 được coi là đạt.

HSK 5: (khoảng 2500 từ vựng) có thể đọc báo và tạp chí tiếng Trung, xem hiểu phim Trung Quốc. 

Có khả năng viết những đoạn văn dài bằng tiếng Trung.

Một bài thi HSK 5 kéo dài 125 phút (Nghe 30 phút, đọc- hiểu 40 phút, viết 40 phút) .

Tổng điểm 180 được coi là đạt.

HSK 6: (ít nhất 5000 từ vựng) dễ dàng trao đổi thông tin bằng tiếng Trung và có thể diễn giải ý tưởng của mình qua bài viết luận.

Tổng điểm 180 điểm được coi là đạt.

Chứng chỉ HSK có giá trị trên toàn thế giới và có hiệu lực 2 năm kể từ ngày cấp. 

Hiện nay ở Việt Nam có 4 địa điểm tổ chức thi HSK :

 Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc Gia Hà Nội.

Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế.

Đại học Sư phạm Tp.Hồ Chí Minh.

Bài viết HSK viết tắt của từ gì soạn bởi giáo viên tiếng Hoa SGV.

Trung tâm luyện thi HSK SGV thường xuyên khai giảng lớp tiếng Hoa. Liên hệ 0707074807 thầy Tuấn, cô Mai để đăng  ký.

Bạn có thể quan tâm