Home » Hội thoại tiếng Anh lễ tân khách sạn
Today: 2024-05-28 17:17:20

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Hội thoại tiếng Anh lễ tân khách sạn

(Ngày đăng: 16/06/2020)
           
Hội thoại tiếng Anh lễ tân khách sạn tiếng Anh là hotel reception's English conversation. Sự giao tiếp bằng tiếng Anh giữa lễ tân và khách hàng về các vấn đề liên quan đến khách sạn.

Hội thoại tiếng Anh lễ tân khách sạn.

Can I help you?

Tôi có thể giúp gì cho anh/chị ạ?

Hello, I would like a room for tonight.

Xin chào, tôi muốn một phòng cho tối nay.

What kind of room would you like?

Anh muốn đặt phòng loại nào ạ?

I’d like a single room, please.

Tôi muốn một phòng đơn thôi.

Hold on, please… I’m afraid all our single rooms are reserved.

Vui lòng giữ máy ạ… Tôi e rằng tất cả các phòng đơn đã được đặt trước rồi ạ.

The only room we have available is a twin.

Phòng duy nhất chúng tôi còn trống là một phòng đôi ạ.

How much for the twin room?

Phòng đôi giá bao nhiêu thế?

Sixty dollars including tax.

Sáu mươi đô la đã bao gồm thuế ạ.

Okay, I’ll take a room for tonight (only).

Được rồi, tôi sẽ (chỉ) lấy một phòng cho tối nay.

I’ll need to get your credit card information to guarantee your room.

Tôi cần có thông tin thẻ tín dụng của anh để giữ phòng cho anh ạ.

Glad to be of service.

Rất vui khi được phục vụ quí khách.

Bài viết hội thoại tiếng Anh lễ tân khách sạn được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Bạn có thể quan tâm