Home » Hộ chiếu hết hạn mà Visa còn hạn
Today: 2024-04-24 14:25:38

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Hộ chiếu hết hạn mà Visa còn hạn

(Ngày đăng: 23/03/2020)
           
Hộ chiếu hết hạn mà Visa còn hạn, bạn vẫn được phép nhập cảnh. Cùng ngoại ngữ SGV tìm hiểu chi tiết về trường hợp này.

Bạn cần nộp lại Hộ chiếu đã hết hạn cho cơ quan có thẩm quyền cấp lại Hộ chiếu mới.

Hộ chiếu hết hạn sẽ bị đục lỗ và đóng dấu hết hiệu lực.

Hộ chiếu hết hạn mà Visa còn hạn, SGV Khi đó, Hộ chiếu mới sẽ không có giá trị khi được sử dụng riêng lẽ.

Nếu Hộ chiếu hết hạn mà Visa vẫn còn hiệu lực, bạn vẫn được phép xuất nhập cảnh.

Với điều kiện phụ thuộc vào quy định khác nhau của từng quốc gia:

Khi thực hiện các thủ tục, bạn phải cung cấp cả hai Hộ chiếu mới và cũ cùng trang có Visa còn hạn.

Visa  không bị rách, hỏng, mất chữ, bấm lỗ.

Tên, Quốc tịch, thông tin và dữ liệu cá nhân trên hai Hộ chiếu mới và cũ phải giống nhau.

Bạn cần liên hệ với Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán của quốc gia bạn đến để xem quốc gia này có cho phép sử dụng cùng lúc cả hai Hộ chiếu.

Nếu quốc gia đó không cho phép, bạn bắt buộc phải xin Visa mới.

Bài viết Hộ chiếu hết hạn mà Visa còn hạn được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Bạn có thể quan tâm