Home » Giáo trình tiếng Anh A1 khung Châu Âu
Today: 2024-04-25 19:18:10

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Giáo trình tiếng Anh A1 khung Châu Âu

(Ngày đăng: 29/11/2019)
           
Tiếng Anh trình độ A1 nhằm trang bị cho người học kiến thức và kĩ năng sử dụng tiếng Anh. Bài thi gồm có kỹ năng gì? Đề cương và giáo trình bám theo chủ đề nào? Tham khảo bài viết sau để hiểu rõ hơn.

Tiếng Anh trình độ A1 là bậc đầu tiên trong 6 bậc theo Khung tham chiếu ngôn ngữ chung Châu Âu (CEFR).

Người sử dụng ngôn ngữ cần ôn luyện theo giáo trình tiếng Anh A1 để hiểu, giao tiếp và đặt các câu hỏi đơn giản.

Giáo trình tiếng Anh A1 khung Châu Âu Tiếng Anh A1 là trình độ căn bản (tốt nghiệp cấp I).

Phạm vi kiến thức ngữ pháp giáo trình tiếng Anh A1:

Cấu trúc đơn giản, ví dụ: be going to, there is/there are, V + to V, V + Ving, I’d like.

Cách sử dụng các tính từ thông dụng để mô tả.

So sánh hơn, so sánh nhất.

Cách sử dụng: How much, how many.

Trạng từ chỉ mức độ thường xuyên (always, usually, often, sometimes, seldom, rarely, never).

Câu mệnh lệnh tiếng Anh A1.

Các loại động từ khiếm khuyết: can, can’t, could, couldn’t.

Cách sử dụng các thì thông dụng (hiện tại, quá khứ, tiếp diễn…).

Danh từ số ít, số nhiều; danh từ đếm được, không đếm được.

Cách sử dụng giới từ trong tiếng Anh (giới từ về thời gian, giới từ chỉ vị trí).

Cách sử dụng đại từ trong tiếng Anh.

Cấu trúc của bài thi đánh giá tiếng Anh trình độ A1:

Bài thi kiểm tra về các kiến thức: Ngữ pháp, từ vựng, đọc hiểu và viết (câu đơn giản).

Thời gian làm bài: 60 phút.

Phạm vi kiến thức từ vựng:

Từ vựng về đồ vật, động vật phổ biến, các hoạt động hàng ngày, về thời tiết, thời gian rãnh rỗi, về con người.

Bài viết giáo trình tiếng Anh trình độ A1 khung Châu Âu soạn bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Trung tâm SGV thường xuyên mở lớp luyện thi tiếng Anh A1. Liên hệ 0707074807 thầy Tuấn, cô Mai để đăng ký.

Bạn có thể quan tâm