Home » Garbage Truck
Today: 2024-03-04 11:04:41

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Garbage Truck

(Ngày đăng: 27/08/2020)
           
Garbage Truck phiên âm /ˈgɑː.bɪdʒ trʌk/ là xe chở rác. Dòng xe môi trường tiêu biểu có tác dụng chính là thu gom và vận chuyển rác từ nơi chứa rác đến bãi tập kết. Một số từ vựng liên quân đến garbage truck.

Garbage Truck phiên âm /ˈgɑː.bɪdʒ trʌk/ là xe chở rác. Từ này dùng nói đến loại xe tải lớn chuyên chở và thu gom rác thải. Các xe này có nhiệm vụ lấy rác thường xuyên và giữ gìn sự sạch sẽ, mỹ quan của thành phố.

Một số từ vựng liên quan đến garbage truck.

Street cleaner /striːt ˈkliː.nəʳ/: Xe quét đường.

Tow truck /təʊ trʌk/: Xe kéo.

Fuel truck /fjʊəl trʌk/: Xe chở nhiên liệu.

Sanitation worker /ˌsæn.ɪˈteɪ.ʃən ˈwɜː.kəʳ/: Công nhân vệ sinh.

Dump truck /dʌmp trʌk/: Xe đổ vật liệu.

Panel truck /ˈpæn.əl trʌk/: Xe giao hàng.

Một số mẫu câu tiếng Anh về garbage truck.

What in the world is that foul smell? Is there a garbage truck nearby or something?

Trời ơi cái mùi hôi thối quái quỷ gì vậy? Hình như có chiếc xe rác ở gần đây hay sao ấy?

The garbage truck hasn’t come in two weeks. Now the entire town is starting to smell awful and rotten.

Xe rác không đến trong hai tuần nay rồi. Bây giờ cả nguyên thị trấn bắt đầu có mùi hôi và thối rữa.

Bài viết Garbage Truck được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Bạn có thể quan tâm