Home » Chứng chỉ tiếng Anh dành cho giáo viên
Today: 2024-07-17 21:35:15

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Chứng chỉ tiếng Anh dành cho giáo viên

(Ngày đăng: 20/11/2019)
           
Chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh cần có dành cho giáo viên là TKT, CELTA, TEFL, TESL. Các chứng chỉ này có đặc tính linh hoạt trong việc giảng dạy ngôn ngữ ở nước ngoài hay ở đất nước nói tiếng Anh.

Những chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh dành cho giáo viên.

TKT - The Teacher Knowledge Test là chứng chỉ của Cambridge ESOL từ năm 2005.

 Sài Gòn Vina, chứng chỉ dành cho giáo viên, tkt,celta, teflTKT thích hợp cho giáo viên cấp tiểu học, trung học, đại học, nhưng có ít kinh nghiệm giảng dạy và không có bằng quốc tế, thích hợp cho giáo viên có trình độ tiếng Anh trung cấp.

CELTA - Certificate in English Language Teaching to Adults dành cho những người có ít hoặc không có kinh nghiệm giảng dạy.

TEFL - Teaching English as A Foreign Language là phương pháp đặc thù để dạy cho những người có mục tiêu dùng tiếng Anh để phục vụ công việc hoặc học để biết.

Những chứng chỉ này có đặc tính linh hoạt trong việc giảng dạy ngôn ngữ ở nước ngoài hay ở đất nước nói tiếng Anh.

TESL - Teaching English as A Second Language mang cùng ý nghĩa như TEFL, thường dùng để mô tả công việc giảng dạy ngôn ngữ cho những người sống trên đất nước nói tiếng Anh nhưng đó lại không phải tiếng mẹ đẻ của họ, giúp họ hòa nhập với môi trường văn hóa, làm việc, giáo dục của nước sở tại.

Bài viết chứng chỉ tiếng Anh dành cho giáo viên được biên soạn bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Trung tâm SGV khai giảng hàng tuần các lớp tiếng Anh, luyện thi chứng chỉ TESOL, TESL, CELTA, TKT, TEFL. Đăng ký học tại các cơ sở hệ thống ngoại ngữ SGV. Liên hệ 0902 516 288 thầy Tuấn, cô Mai để được tư vấn.

Bạn có thể quan tâm