Home » Cảm thấy buồn dịch sang tiếng Anh
Today: 2024-07-17 20:28:36

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Cảm thấy buồn dịch sang tiếng Anh

(Ngày đăng: 08/07/2020)
           
Cảm thấy buồn dịch sang tiếng Anh là feeling sad, là cụm từ diễn tả cảm xúc của con người trong tâm trạng tiêu cực đang gặp những điều đau thương hoặc điều gì đó không được như ý.

Cảm thấy buồn dịch sang tiếng Anh là feeling sad, là cụm từ diễn tả cảm xúc của con người trong tâm trạng tiêu cực đang gặp những điều đau thương hoặc điều gì đó họ đặt kỳ vọng vào mục tiêu của mình nhưng không được như ý.

Một số mẫu câu cảm thấy buồn trong tiếng Anh.

sgv, cảm thấy buồn dịch sang tiếng Anh Sam is feeling sad today, because his brother just passed away.

Hôm nay Sam đang cảm thấy buồn vì em trai mình vừa mới qua đời.

Why are you feeling so sad today, Hubert? Someone bullied you?

Sao hôm nay cậu cảm thấy buồn vậy Hubert? Ai đó bắt nạt cậu à?

The only thing Eric felt sad about was not seeing his mother for the last time.

Điều duy nhất Eric cảm thấy buồn là không được gặp lại mẹ mình lần cuối.

Terry felt sad knowing that his loving father was gone.

Terry cảm thấy buồn khi biết rằng người cha yêu quý của mình đã không còn nữa.

Diana simply felt sad, as if she had lost someone forever.

Diana đơn giản cảm thấy buồn, như thể cô ấy đã mất đi ai đó mãi mãi.

After losing the U.S championship to Bobby, Apollo felt sad for himself for failing to defend that title.

Sau khi để thua mất chức vô địch Mỹ cho Bobby, Apollo cảm thấy buồn cho bản thân mình vì đã thất bại trong việc bảo vệ danh hiệu đó.

Edge felt sad because his best friend betrayed him.

Edge cảm thấy buồn vì bị phản bội bởi bạn thân của mình.

The reason today I feel sad is because I missed the chance to redo my life.

Lý do hôm nay tôi cảm thấy buồn là vì tôi đã bỏ lỡ cơ hội để làm lại cuộc đời mình.

Peter felt sad for himself knowing that he was no longer a Spider Man.

Peter cảm thấy buồn cho chính mình khi biết rằng anh không còn là Người Nhện nữa.

The whole world felt sad and wept for a legend like Bruce Lee who had to leave forever when he was very young.

Cả thế giới cảm thấy buồn và khóc thương cho một huyền thoại như Lý Tiểu Long đã phải ra đi mãi mãi khi ông còn rất trẻ.

Bài viết cảm thấy buồn dịch sang tiếng Anh được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Bạn có thể quan tâm