Home » Cách tính điểm JLPT
Today: 2023-09-21 22:12:20

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Cách tính điểm JLPT

(Ngày đăng: 31/07/2020)
           
JLPT (Japanese-Language Proficiency Test) là một bài kiểm tra đánh giá sự hiểu biết của người học về ngôn ngữ tiếng Nhật thông qua kỹ năng đọc và nghe, với điểm tối đa 180 điểm.

Cách tính điểm JLPT phải dựa trên yêu cầu của từng cấp độ. Thi JLPT được chia thành 5 cấp độ, trong đó thấp nhất là N5, kế tiếp N4, N3, N2,và cao nhất N1. Như vậy cách tính điểm của từng cấp độ cũng khác nhau.

Cách tính điểm JLPT của từng cấp độ như sau.SGV, cách tính điểm JLPT

Cấp độ thi JLPT N5 điểm tổng tối đa 180 điểm, tối thiểu 80 điểm. Trong đó phần kiến thức ngôn ngữ và đọc hiểu phải trên 38 điểm, tối đa 120 điểm, còn phần nghe hiểu phải trên 19 điểm, tối đa 60 điểm.

Cấp độ thi JLPT N4 điểm tổng tối đa 180 điểm, tối thiểu 90 điểm. Trong đó phần kiến thức ngôn ngữ và đọc hiểu phải trên 38 điểm, tối đa 120 điểm, còn phần nghe hiều phải trên 19 điểm, tối đa 60 điểm.

Cấp độ thi JLPT N3 điểm tổng tối đa 180 điểm, tối thiểu 95 điểm. Trong đó các phần thi như phần kiến thức ngôn ngữ, đọc hiểu và phần nghe hiểu bắt buộc phải trên 19 điểm, tối đa 60 điểm từng phần thi.

Cấp độ thi JLPT N2 điểm tổng tối đa 180 điểm, tối thiểu 90 điểm. Trong đó các phần thi như phần kiến thức ngôn ngữ, đọc hiểu và phần nghe hiểu bắt buộc phải trên 19 điểm, tối đa 60 điểm từng phần thi.

Cấp độ thi JLPT N1 điểm tổng tối đa 180 điểm, tối thiểu 100 điểm. Trog đó các phần thi như phần kiến thức ngôn ngữ, đọc hiều và phần nghe hiểu bắt buộc phải trên 19 điểm, tối đa 60 điểm từng phần thi.

Bài viết cách tính điểm JLPT được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Nhật SGV.

 

Bạn có thể quan tâm