Home » Các môn học ở Mỹ
Today: 2023-09-30 10:06:09

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Các môn học ở Mỹ

(Ngày đăng: 26/03/2020)
           
Các môn học ở Mỹ gồm những môn học nào? Cùng ngoại ngữ SGV tìm hiểu các môn học ở Mỹ cho du học sinh tham khảo qua bài viết.

Các môn học ở Mỹ bậc trường tiểu học gồm môn số học, đọc, viết, giới thiệu về khoa học tự nhiên và lịch sử địa phương.

Các môn học ở Mỹ bậc trung học cơ sở gồm môn toán, ngôn ngữ, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và giáo dục thể chất.

Các môn học ở Mỹ, SGV Môn học hoạt động ngọai khóa tự chọn gồm môn tâm lý học, khoa học pháp y, báo chí, hùng biện, khắc gỗ, làm gốm và nấu ăn.

Các môn học ở Mỹ ở bậc trung học phổ thông gồm 5 môn bắt buộc:

Bộ môn toán học gồm đại số, hình học, tiền tích phân, thống kê và tích phân. Thời gian học tối thiếu 4 năm.

Bộ môn văn học Anh gồm các môn văn học, văn học cổ điển, viết luận và ngôn ngữ giao tiếp. Thời gian học tối thiểu 4 năm.

Bộ môn khoa học gồm các môn sinh học, hóa học và vật lí. Thời gian học tối thiểu 3 năm.

Bộ môn khoa học xã hội gồm các môn lịch sử, các khoá học về kinh tế và chính phủ. Thời gian học tối thiểu 3 năm.

Bộ môn giáo dục thể chất. Thời gian học tối thiểu 1 năm.

Các môn học ở Mỹ bậc trung học phổ thông tự chọn gồm tin học, ngoại ngữ và nghệ thuật.

Bài viết các môn học ở Mỹ được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Bạn có thể quan tâm