Home » Bất ngờ tiếng Nhật là gì
Today: 2024-04-22 23:59:07

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Bất ngờ tiếng Nhật là gì

(Ngày đăng: 05/04/2021)
           
Bất ngờ trong tiếng Nhật gồm 2 chữ Hán tự là " HÀNH" và "THÀNH", " 行き成り.行き成り phiên âm ra romanji là" ikinari: bất ngờ, đột nhiên. Có nhiều tính từ cũng dùng để chỉ sự bất ngờ.

Bất ngờ trong tiếng Nhật gồm 2 chữ Hán tự là " HÀNH" và "THÀNH", " 行き成り, phiên âm ra romanji là" ikinari: bất ngờ, đột nhiên.

Một số từ vựng đồng nghĩa với bất ngờ:

案外 (あんがい); bất ngờ, không ngờ

VD: 案外難しい: Không ngờ lại khó thế.Bất ngờ trong tiếng Nhật là gì

偶然: ( ぐうぜん): bỗng nhiên

ショック: sốc

どきっと: bất ngờ, gấp

突然 (とつぜん): đột nhiên

Các từ vựng liên quan đến từ bất ngờ:

不測の災い (ふそくのわざわい): tai họa bất ngờ

拾い物   ( ひろいもの ): vận may bất ngờ

殴り込み  ( なんぐりこみ): cuộc tấn công bất ngờ

Một số câu ví dụ: 

敵陣を急襲する; tấn công bất ngờ vào phòng tuyến của địch.

突然の熱波に続いて: tiếp tục một cơn sóng nhiệt bất ngờ.

突然の来客に〜 : khách đến bất ngờ làm cho chúng tôi lúng túng không biết làm gì.

箱の中から蛙が急に飛び出した。: một vcon ếch bất ngờ nhảy ra từ trong hộp.

そこで物語は突然終わっている: câu chuyện đã kết thúc một cách bất ngờ.

Bài viết bất ngờ trong tiếng Nhật là gì được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Nhật SGV.

Bạn có thể quan tâm