Home » Album ảnh cưới tiếng Anh là gì
Today: 2024-05-28 16:54:42

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Album ảnh cưới tiếng Anh là gì

(Ngày đăng: 16/06/2020)
           
Album ảnh cưới tiếng Anh là wedding photo album. Album ảnh cưới là bộ sưu tập lưu giữ lại những bức ảnh, chứa đựng khoảnh khắc ngọt ngào và hạnh phúc nhất của các cặp đôi.

Album ảnh cưới tiếng Anh là wedding photo album.

Phiên âm là /ˈwed.ɪŋ ˈfəʊ.təʊ ˌæl.bəm/.

Một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến Album ảnh cưới:

Wedding photo /ˈwed.ɪŋ ˈfəʊ.təʊ/: Ảnh cưới.

Concept /ˈkänˌsept/: Ý tưởng.

Dominant color /ˈdɒm.ɪ.nənt ˈkʌl.ər/: Màu chủ đạo.

Wedding studio /ˈwed.ɪŋ ˈstjuː.di.əʊ/: Phòng chụp ảnh cưới.

Folk costume /fəʊk ˈkɒs.tʃuːm/: Trang phục truyền thống.

Một số mẫu câu tiếng Anh liên quan đến Album ảnh cưới:

Wedding photo albums can take on many distinctive forms, drawing inspiration from the love you feel in your life.

Album ảnh cưới có thể có nhiều hình thức đặc biệt, lấy cảm hứng từ tình yêu bạn cảm nhận được trong cuộc sống.

A wedding photo album is also a great personalized gift for friends or family members who are getting married themselves—they'll think of you every time they open it.

Một album ảnh cưới cũng là một món quà cá nhân tuyệt vời cho bạn bè hoặc các thành viên gia đình, những người sắp kết hôn, họ sẽ nghĩ về bạn mỗi khi họ mở nó.

It’s the easiest idea to simply select a wedding album package from your wedding photographer.

Ý tưởng đơn giản nhất là chọn gói album cưới từ nhiếp ảnh gia đám cưới của bạn.

The best wedding photo albums are reflective of your memories of the day, so go with your instincts on which images look great next to what other images.

Các album ảnh cưới đẹp nhất phản ánh những kỷ niệm của bạn trong ngày, vì vậy hãy theo bản năng của bạn để những bức hình trông tuyệt vời bên cạnh những hình ảnh khác.

Tell the story of your wedding day by ordering your wedding photos chronologically, or arrange your photos thematically.

Kể câu chuyện về ngày cưới của bạn bằng cách sắp xếp các bức ảnh cưới theo thứ tự thời gian, hoặc sắp xếp các bức ảnh của bạn theo chủ đề.

Bài viết Album ảnh cưới tiếng Anh là gì được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Bạn có thể quan tâm